ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΣΥΜΒΟΥΛΙA

2012-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κλημεντίνη Καραγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτηρία Χαρμούση
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης Βικελής
ΤΑΜΙΑΣ Αναστάσιος Σπαντιδέας
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Φάκας
ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Δερμιτζάκης

Κωνσταντίνος Σπίγγος

2009-2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κλημεντίνη Καραγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δήμος-Δημήτριος Μητσικώστας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Γεωργιάδης
ΤΑΜΙΑΣ Αναστάσιος Σπαντιδέας
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σωτηρία Χαρμούση
ΜΕΛΗ

Μιχάλης Βικελής

Κωνσταντίνος Σπίγγος