ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΣΥΜΒΟΥΛΙA

2018-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δήμος-Δημήτριος Δ. Μητσικώστας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρύσα Αρβανίτη
ΤΑΜΙΑΣ Ευάγγελος Κουρεμένος
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νίκος Φάκας
ΜΕΛΗ

Θεμιστοκλής Καλαμάτας

Ερμιόνη Γιαννούλη


2015-2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δήμος-Δημήτριος Δ. Μητσικώστας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Φ. Φάκας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης Βικελής
ΤΑΜΙΑΣ Χρύσα Αρβανίτη
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
ΜΕΛΗ

Μανώλης  Δερμιτζάκης

Jobst Rudolf


2012-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κλημεντίνη Καραγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτηρία Χαρμούση
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης Βικελής
ΤΑΜΙΑΣ Αναστάσιος Σπαντιδέας
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Φάκας
ΜΕΛΗ

Εμμανουήλ Δερμιτζάκης

Κωνσταντίνος Σπίγγος


2009-2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κλημεντίνη Καραγεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δήμος-Δημήτριος Μητσικώστας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Γεωργιάδης
ΤΑΜΙΑΣ Αναστάσιος Σπαντιδέας
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σωτηρία Χαρμούση
ΜΕΛΗ

Μιχάλης Βικελής

Κωνσταντίνος Σπίγγος